a

Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

Varisoft Studio

Pakapow : Friendship Never End

พระราชาได้เรียกฮีโร่มาจากต่างมิติเพื่อมาปราบจอมมาร เพียงแต่คุณไม่ใช่ฮีโร่เพียงคนเดียวที่ถูกเรียก เหล่าฮีโร่ต้องเดินทางไปยังดินแดนปีศาจ และต้องแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านในระหว่างการเดินทางไปในโลกปั๊กกะเป้าแห่งนี้ ปัญหาคือเฉพาะฮีโร่คนเดียวที่อยู่บนจุดสูงสุด และปราบจอมมารได้เท่านั้น จึงจะได้รับพรเพื่อให้กลับไปยังโลกเดิมได้!!!!